CENNÍK

Ceny sú orientačné, konečná cena závisí od množstva a náročnosti textu

PREKLADY AJ, NJ, TJ (neúradné)

12 €/NS

- Cena za 3 a viac NS podľa dohody
- 1NS = 1800 znakov s medzerami
- V prípade záujmu sprostredkujeme úradné preklady vo všetkých jazykoch

TLMOČENIE AJ, NJ, TJ

20 €/hodina, 150 €/deň

- Anglický jazyk
- Talianský jazyk
- Nemecký jazyk
- Telefonáty a telekonferencie
- Pojednávania, rezervácie

JAZYKOVÉ KURZY - AJ, NJ, TJ

12 €/45 minút - pri individuálnych kurzoch

- Individuálne, DUO a skupinové kurzy 
- Business English
- Deutsch im Beruf
- Nemčina pre opatrovateľky
- Ceny kupinových kurzov podľa dohody a počtu účastníkov
- Zľava pri predplatených kurzoch

POČÍTAČOVÉ KURZY

160 €/ 12 hodín pri individuálnych kurzoch

- MS Office - Basic
- MS Office - WORD
- MS Office - EXCEL
- DUO kurzy 110 €/12 hodín na osobu
- V prípade potreby je možné si kurz predĺžiť o dohodnutý počet hodín. Cena každej začatej hodiny je 15€