POČÍTAČOVÉ KURZY

MS OFFICE - BASIC

OBSAH A CENA KURZU

Hľadáte si zamestnanie ako administratívny pracovník, alebo Back office manažér? V základnom BASIC kurze Vás náš odborný IT školiteľ za 12 hodín pripraví na štart do nového zamestnania.

MS OFFICE – BASIC zahŕňa: Základy Práce s počítačom a správa súborov, INTERNET A ELEKTRONICKÁ POŠTA, WORD, EXCEL, Power Point.

Cena kurzu je 160 € INDIVIDUÁLNE alebo DUO kurz za 110 €. V prípade potreby je možné si kurz predĺžiť o dohodnutý počet hodín. Cena každej začatej hodiny je 15€. Po skončení kurzu dostanete od nás potvrdenie o absolvovaní.

ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČOM A SPRÁVA SÚBOROV

Účastník kurzu sa naučí základy používania počítača, oboznámi sa so základnými pojmami informačných technológií, vrátane bezpečnosti a zásad používania internetu.

Z praktického hľadiska Vás táto časť kurzu naučí pracovať s operačným systémom Microsoft a jeho súčastí – správa súborov, pracovná plocha, priečinky, objekty, tlač a ukladanie dokumentov, kôš a ďalšie.

INTERNET A ELEKTRONICKÁ POŠTA

Táto časť kurzu je zameraná na prácu s internetom, internetovými službami a elektronickou poštou: používanie internetového prehliadača, ukladanie súborov a fotografií, písanie a prijímanie emailov, práca s priečinkami, nastavenia konta a emailu, odosielanie príloh a iné.

WORD

Program Word je zameraný na prácu s textom. Naučíte sa základné formátovanie dokumentu, vrátane nastavenia štýlov, veľkosti písma, tlače dokumentu, pracovať so súbormi, panelmi nástrojov a dokumentami, exportovať dokumenty, prípadne ich zaheslovať.

EXCEL

Pomocou MS Excel zvládnete vytvárať tabuľky a jednoduché databázy so základnými funkciami typu SUM, AVERAGE, COUNT, MAX, MIN, IF, pripojiť a získať údaje z tabuliek, zoradiť dáta a filtrovať, nastaviť tlač a pracovať so súbormi.

POWER POINT

Tvorba prezentácií je dôležitou súčasťou práce v administratíve. Vytvorenie prezentácie s tabuľkami, obrázkami, ilustráciami, hlavičkou a pätou, nastavenie písma, práca so súbormi a spustenie prezentácie, tým všetkým Vás prevedie náš skúsený IT školiteľ.